Projekt leírás

2022. 12. 02.

Projekt azonosítója: EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160

Projekt címe: Az Országos Kéktúra (OKT) nyomvonalához az Észak-Magyarországi Régióban kapcsolódó regionális turista útvonalak multifunkciós fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

A projektgazda: Magyar Természetjáró Szövetség

Konzorciumi tagok: Ipolyerdő Zrt, Egererdő Zrt., Északerdő Zrt., BAZ Megyei Természetjáró Szövetség

Projekt költségvetése: 306.323.993,- Ft

A projektre megítélt támogatás összege: 284.383.131,- Ft

Projekt helyszíne: Az OKT nyomvonalának Észak-magyarországi régiót érintő szakasza

A projekt megvalósítás időszaka (év, hónap, nap): 2013.03.01 – 2015.02.28.

Országos Kékkör Dél-Alföldi régió

Országos Kékkör Észak-magyarországi régió

Projekt indokoltsága: Az Országos Kéktúra (OKT) nagy múltú, évtized alatt kiépült, élő, létező útvonal, az egyik legismertebb hazai turisztikai brand. Az által, hogy egy hosszan elnyúló útvonal, bejárása (ez a mozgalom lényege) lehetővé teszi a turistaforgalom területi széthúzását, azaz ne csak egy-két frekventált helyet látogassanak a túrázók, hanem az útvonal mentén jussanak el az ismert turisztikai célpontoktól távolabb eső felfedezendő helyekre is.
Az OKT ún. alacsonyküszöbű szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegek is bekapcsolódhassanak a belföldi turizmusba. Az útvonal teljesítésének sport értéke is felértékelődött, ami további célcsoport felé való nyitást tesz lehetővé. Az OKT nagy múltja és viszonylagos népszerűsége ellenére nem rendelkezik modern marketinggel. Ki kell dolgozni egy korszerű marketingstratégiát, taktikát, beindítani korszerű marketingeszközöket.
Ennek érdekében Egyesületünk projektjavaslatot nyújtott be az ÉMOP-2.1.1/A-12 kiemelt pályázati kiírásra Az Országos Kéktúra (OKT) Észak-Magyarországi Régiót érintő gyalogos és kerékpáros úthálózata, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a regionális túraútvonalak téradat alapú felmérése és nyilvántartási rendszerének kialakítása címmel.
Jelen projektünkben ehhez a gerinc utat fejlesztő projekthez kapcsolódó lokális fejlesztéseket, kerékpáros nyomvonal kialakítást, és a szolgáltató hálózat továbbfejlesztését tűztük ki célul.

A projekt elsődleges haszonélvezői az ökoturisztikai infrastruktúrát, az ökoturisztikai lehetőségeket pihenési, rekreációs, üdülési és sport/teljesítmény céllal igénybe vevő személyek, elsősorban a gyermekes és gyermektelen fiatal családok, akik számára a megfizethető kikapcsolódás jelenti a fő motivációt. Számukra a jól szervezett, jól bemutatott, garantált minőségű szolgáltatásokat és megbízható információkat nyújtó rendszer jelent előnyt és vonzerőt. A rendszer piaci célcsoportját alkotják továbbá a városi, és települési fiatalok és az életmódjukban fiatalos, sportos csoportok társaságai, akik közös szórakozásukat pl. kerékpáros kiránduláshoz kapcsolják, valamint a természetbúvárok, kultúrvándorok és az újabb területeket felfedezni akaró, elsősorban európai és amerikai turisztikai csoportok.

Az Országos Kéktúrát egy kérdőíves felmérés szerint a válaszadók 67%-a ismeri valamilyen formában, 24% nem hallott eddig róla. Azok közül, akik ismerik, a válaszadók 44%-a már végigment egyes szakaszain, 7,3%-uk pedig végigment a Kéktúra útvonalon. 6,6% nem túrázott rajta és nem is tervezi, 9% pedig nem túrázott, de tervezi, hogy végigjárja.

Projekt tartalma: Az OKT Észak-magyarországi régiót érintő gyalogos és kerékpáros túranyomvonalához kapcsolódó alternatív kerékpárutak kerülnek kijelölésre egységes irányító és információs táblarendszerrel.
A gerincútról reálisan megközelíthető attrakciós elemeket, pihenőket és az útvonalba eső műtárgyakat újítunk fel illetve építünk ki.
Kibővítjük és megszervezzük a régió minőségbiztosított turisztikai szolgáltató hálózatát,
A SchweizMobil rendszer mintájára (www.schweizmobil.ch) létrehozunk egy egységes turisztikai tér-adat alapú integrált információt szolgáltató informatikai rendszert.
Korszerű innovatív marketingelemeket alkalmazunk az OKT ismertségének növelése, piaci szerepének erősítése érdekében.
Kiépítjük a fenntartási rendszert. A fenntartás érdekében létrehozzuk a szakaszfelelős ranger rendszert.
Beindítjuk a fenntartás marketinget. Az útvonal hálózat kisebb-nagyobb útszakasza „örökbefogadásával”, promóciójának és fenntartásának segítésével támogatói szerep nyerhető el. Egy ilyen komplex turisztikai rendszer fenntartása, működtetése a célközönség mellett a helyi vállalkozók, erdőtulajdonosok, önkormányzatok, erdészetek, nemzeti parkok és az állam érdeke is. A fenntartás költségeinek előteremtése így a térségi szereplők összefogása mellett szponzorációval valósulhat meg.
Karbantartó eszközöket szerzünk be a hatékony karbantartás érdekében.
A fenntartási költségek előteremtéséhez közönségrendezvényeket kívánunk szervezni, melyhez eszközöket szerzünk be a projekt keretében.
Ezekkel a fejlesztésekkel kívánjuk magasabb szintre emelni az OKT hírnevét, színvonalát vonzerejét és ezzel piaci jelenlétét, hozzájárulni ahhoz, hogy az OKT -t erős nemzetközi brand-é fejlesztjük.

Projektpartnerek: A projekt megvalósítása konzorciumi partnerségben valósul meg, az MTSZ mint projektgazda irányításával, a régió három Erdőgazdaságának bevonásával, az MTSZ BAZ megyei tagszervezetével közösen.

Tervezett eredmények: Az Országos Kék Kör és Kéktúra nemzetközi mércével is „látható”, kiváló szolgáltatási színvonallal és programkínálattal rendelkező országos szinten 1964 km gyalogos, túrasí és kerékpáros túraútvonal kerül kijelölésre, karbantartásra és fejújításra, melynek éves látogatószáma jelenleg 150 ezer fő, szezonhossza évi 365 nap.
A Észak-magyarországi régióban az OKT országos túrahálózatának részeként 458 km gyalogos és 104 km kerékpáros útvonal kerül kijelölésre és rendezésre.